Login

●    “Hãy thương yêu những ước mơ của bạn như đứa con tâm hồn, và là những thành tựu cuối cùng mà bạn có thể đạt được” - Napoleon Hill


●    “Chìa khóa đến với thành công là hãy tập trung vào những việc mà bạn đam mê chứ không phải những việc làm bạn sợ” - Brian Tracy


●    “Thành công là bạn có những gì bạn muốn. Hạnh phúc là bạn muốn những gì bạn đạt được” - Dale Carnegie


●    “Những trở ngại rất cần thiết cho sự thành công, bởi vì trong kinh doanh cũng như trọng sự quan trọng của tất cả các ngành nghề, chiến thắng chỉ đến sau khi qua nhiều thất bại và cố gắng. - Og Mandino

●    “Một sự quyết định đúng đắn được đo lường bằng sự thật mà bạn đang hành động. Nếu bạn không làm gì, có nghĩa bạn đã không quyết định đúng” - Tony Robbins

●    “Nếu bạn không thể kiểm soát được cơn giận, điều này giống như một thành phố không có tường thành và chờ đợi sự tấn công, xâm lược” - The book of proverbs

●    “Thầy thuốc thì họ nói. Một người tốt thì họ giải thích. Một người giỏi thì họ thể hiện. Một người tuyệt vời sẽ tạo nguồn cảm hứng cho những người khác để họ thấy rõ bản thân của họ” - Harvey Mackay

●    “Tự do, quyền lợi, lựa chọn phải được thực hiện liên tục, thậm chí sẽ có những điều bất tiện xảy ra” - Jack Vance

●    “Hãy chăm sóc cho cơ thể của mình. Đó là một nơi duy nhất bạn phải sống” - Jim Rohn

●    “Bạn có thể có tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà bạn muốn nếu bạn giúp đỡ những người khác có được điều họ muốn” - Zig Ziglar

●    “Số lần tôi thành công thì tỉ lệ thuận với số lần tôi có thể thất bại và cố gằng” - Tom Hopkins

●    “ Bạn có tất cả những gì bạn muốn để bạn xậy dựng những thứ to lớn hơn cả bản thân” - Seth

Chiến lược online marketing

Website Chiến lược online marketing (Nguồn: Sưu tầm)

Bình luận trên Facebook
Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *