Login

12 công cụ marketing dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cơ sở vững chắc để tự tin thực hiện các kế hoạch Marketing mà bạn dự định:

 1. Thống kê và phân tích trang Web
 2. Các công cụ phân tích từ khóa
 3. Kiểm tra thứ hạng của từ khóa
 4. Sáng tạo nội dung
 5. Các công cụ nghiên cứu Backlink
 6. Các công cụ quản lý liên kết
 7. Phân tích và quản lý Truyền thông xã hội
 8. Phân tích và báo cáo Quảng cáo trả tiền
 9. Tiếp thị bằng Thư điện tử
 10. Các công cụ liên kết
 11. Tiếp thị và báo cáo phân tích trang Web/dẫn đầu
 12. Các công cụ khảo sát


Bình luận trên Facebook
Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *