Login

Dữ liệu quý khách vui lòng cung cấp trước để chúng tôi thiết kế web, xây dựng nội dung cho web, để người xem web hiểu đúng và đầy đủ về quý doanh nghiệp bao gồm:

Logo – khẩu hiệu: File source logo: file corel hoặc file Photoshop, file này quý khách có thể yêu cầu các đơn vị cũ đã thiết kế cung cấp.Nếu không có, quý khách vui lòng cung cấp cho chúng tôi các file hình (.jpg, .gif, .png) hoặc các mẫu danh thiếp.

 

 

 

Các mẫu thiết kế quảng cáo (file source):

- file name card (danh thiếp)

- file brochure

- file catalogue

- file giới thiệu hồ sơ công ty.

 

Các hình ảnh liên quan:

- Hình công ty

- Hình các sản phẩm

- Dịch vụ

- Công trình …

 

Bài viết: bài viết giới thiệu về công ty, dịch vụ … Dựa theo các gợi ý như:

- Giới thiệu chung về công ty (theo giấy phép, ngành nghề đã đăng ký)

- Đội ngũ nhân sự, cơ cấu tổ chức

- Giới thiệu ban giám đốc

- Chức năng nhiệm vụ.

- Thành tích đạt được.

- Chính sách họat động

- Định hướng phát triển

- Ý nghĩa logo, thương hiệu

- Tầm nhìn, nhiệm vụ

 

 

Chiến lược Online Marketing (Theo trust.vn)

Bình luận trên Facebook
Để lại bình luận
Avatar
fff
12/01/2015, 11:08 PM
*Bình luận đang chờ kiểm duyệt
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *