Login

Tags

Gã ăn mày và câu chuyện về Marketing
20/03/2015 02 : 13 PM GMT+0700 | 15 bình luận
Đây là một trong những câu chuyện kinh điển về marketing. Có thể bạn sẽ rút ra được khá nhiều bài học từ câu chuyện về “Gã ăn mày và câu chuyện về marketing” này đấy. Chi tiết »