Login

Tags

Viral content là gì – Cách viết bài viral ngàn share
01/03/2017 01 : 41 PM GMT+0700 | 0 bình luận
Viral content là những bài viết ở các định dạng nội dung như Video, Ảnh, bài viết trên website, âm nhạc, câu tagline – thành ngữ hay, Bài thơ văn, Slide tài liệu, Ebook…. có giá trị cao tác động được đúng Insights của một đối tượng độc giả nào đó... Chi tiết »