Login

Tags

5 lưu ý “tiên quyết” khi Marketing cho Nhà hàng
24/04/2019 07 : 29 AM GMT+0700 | 0 bình luận
gành F&B là một ngành lâu đời, cạnh tranh thực sự khốc liệt và có nhiều “đặc thù” mà chúng ta cần lưu ý. Trong khuôn khổ bài viết này, mình chia sẻ 5 điểm thực sự quan trọng khi Marketing cho Nhà hàng, đặc biệt là những nhà hàng mới. Những yếu tố... Chi tiết »