Login

Tags

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” – 1 chiến dịch thành công!
16/10/2015 04 : 09 PM GMT+0700 | 0 bình luận
Bài viết tổng hợp những quan sát khác nhau của tôi về chiến dịch truyền thông của bộ phim này, nên mạch lạc của bài viết có thể chưa hoàn thiện. Chi tiết »