Login

Tags

Bí quyết target quảng cáo Facebook theo vị trí hiệu quả
01/03/2017 04 : 56 PM GMT+0700 | 0 bình luận
Local nghĩa là cục bộ, là địa phương. Với chiến lược này bạn sẽ không quảng cáo đại trà mà chỉ tập trung vào một nhóm đối tượng ở gần bạn. Gần ở đây có thể hiểu theo nghĩa gần khoảng cách địa lý hoặc gần khoảng cách “tâm hồn”. Ích lợi đầu tiên có thể... Chi tiết »