Login

2013 là một năm tuyệt vời cho truyền thông xã hội.

Chúng tôi tin rằng ngày nay nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống từ kinh doanh trực tiếp đến kinh doanh online và chúng tôi muốn chia sẻ nó với bạn thông qua một Infographic video.

Nó cho thấy một số liệu thống kê và các hiệu ứng được tạo ra cho đến nay, từ quan điểm của chúng tôi xem: từ ngành công nghiệp truyền hình cho thị trường việc làm và các ngành công nghiệp khởi động.

Nhưng tốt nhất vẫn chưa đến. Vào năm 2013 phương tiện truyền thông xã hội sẽ tăng trưởng cao hơn: từ điện thoại di động để truyền hình xã hội. 

Website Chiến lược online marketing (Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=5yxuljHX09I)

Bình luận trên Facebook
Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *