Login

Video trình bày cảnh quan các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay và thách thức tương lai mà phương tiện truyền thông xã hội sẽ phải đối mặt và nhất là mảng kinh doanh online.

Website Chiến lược online marketing (Nguồn: http://www.youtube.com/embed/s7UcQZCX_LE)

Bình luận trên Facebook
Để lại bình luận
Tên đầy đủ *
Email *
Nội dung *